Duurzaamheid

Duurzaamheid

Zoals iedereen weet worden in de wereld de natuurlijke hulpbronnen sneller opgebruikt dan dat ze aangevuld worden. Van ons als bedrijf wordt verwacht dat wij hierin onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Dat doen niet alleen wij, maar ook onze aandeelhouders DOC Kaas en Volac. Bij de opzet en inrichting van het Zuivelpark Hoogeveen in 2003/2004 is al terdege rekening gehouden met duurzaamheid.

Beide aandeelhouders van DOC-Volac Nutrition V.O.F. (DVN) hebben ook hun eigen duurzaamheidsbeleid. Bij het opstellen van het MVO beleid van DOC-Volac Nutrition V.O.F is getracht zo veel mogelijk aansluiting te hebben bij de strategie van DOC Kaas en Volac. Hiermee willen wij bereiken dat “profit, people & planet” in balans zijn door de productie van betere producten, ter bevordering van een betere gezondheid, met een betere ecologische voetafdruk en betere waarde proposities. Specifiek worden hiervoor onder andere de volgende stappen ondernomen:

Algemeen

 • DOC-Volac Nutrition V.O.F. heeft haar bedrijfsdoelstellingen onder andere gekoppeld aan veiligheid, food- en feed safety en efficiency van energie, afval en afvalwater.
 • DOC-Volac Nutrition V.O.F. houdt zich op de hoogte van relevante wet- en regelgeving en conformeert zich hier aan.
 • DOC-Volac Nutrition V.O.F. stelt zichzelf op de hoogte van de belangen van haar stakeholders en respecteert deze.
 • Binnen DOC-Volac Nutrition V.O.F. is een MVO team operationeel, waarin alle relevante disciplines binnen de organisatie zijn vertegenwoordigd. MVO is daarnaast een vast agendapunt bij diverse overlegstructuren en interne publicaties.
 • Binnen DOC-Volac Nutrition V.O.F. is een ondernemingsraad aanwezig, waardoor personeel in de gelegenheid is om inspraak te leveren in ondernemingsactiviteiten.
 • DOC-Volac Nutrition V.O.F. heeft aandacht voor de samenleving en ontwikkeling van de gemeenschap.
 • DOC-Volac Nutrition V.O.F. is transparant over de aard van de activiteiten en het eigendom van de onderneming.

Energie

 • De zuivel participeert als industrie in het meerjaren afspraak energie efficiency (MJA III) convenant. Hierbij hebben DOC en DVN samen als Zuivelpark Hoogeveen een Bedrijfs Energie en Milieu Plan opgezet. (BEMP)
 • Het Zuivelpark heeft een eigen energievoorziening voor zowel DOC als DVN. Hierin wordt met een hoogwaardige warmtekrachtkoppeling elektriciteit en stoom geproduceerd. Het condensaat dat bij de wei-verwerking ontstaat wordt hergebruikt als proceswater, het surplus aan warmte wordt weer gebruikt voor verwarmingsdoeleinden in het proces, maar ook voor kantoorruimtes. Daarnaast is er gebouwd conform de laatste efficiency inzichten.
 • DVN maakt geheel gebruik van led verlichting.
 • Verlichting in onze kantoor- en magazijnruimtes is gekoppeld aan benaderingsschakelaars.

Bijdrage aan een efficiënte en duurzame productieketen

 • De zuivel neemt als industrie haar verantwoordelijkheid, onder andere door het oprichting van ‘De Duurzame Zuivelketen’, een ketenproject voor verbetering van duurzaamheid in de zuivelketen waar ook aandeelhouder en voornaamste leverancier van grondstoffen DOC Kaas deel in heeft.
 • De weiverwerking van DOC-Volac Nutrition V.O.F. is gekoppeld aan de kaasproductie van DOC Kaas, welke tevens op het Zuivelpark Hoogeveen is gesitueerd. Transport via wegvervoer is hierdoor niet nodig.
 • Ons inkoopbeleid is gericht op duurzaamheid en maatschappelijke verantwoording.
 • DOC-Volac Nutrition V.O.F. luistert naar en speelt in op de wensen van klanten, om zo duurzame, gezonde en innovatieve oplossingen te bieden.
 • Voedselveiligheid van onze producten is geborgd door het toepassen van de FSSC 22000 certificeringsnorm.

Arbo/veiligheid/gezondheid

 • Binnen DOC-Volac Nutrition V.O.F. is een afdeling QESH operationeel.
 • Door DOC-Volac Nutrition V.O.F. wordt gestreefd naar voortdurende veiligheid en gezondheid van medewerkers, klanten en omwonenden.
 • DOC-Volac Nutrition V.O.F. biedt haar medewerkers een inspirerende werkomgeving met een samenwerking op basis van wederzijds respect. Medewerkers krijgen kans om zich binnen DOC-Volac Nutrition V.O.F. te ontwikkelen.
 • Voor medewerkers worden regelmatig sportactiviteiten georganiseerd.

Door DOC-Volac Nutrition V.O.F wordt de ISO 26000 richtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen toegepast. DOC-Volac Nutrition V.O.F is transparant over de mate van toepassing van deze norm en heeft daarom een ISO 26000 zelfverklaring gepubliceerd. Deze zelfverklaring is via deze link te bereiken.