Milieu

DVN streeft naar ‘duurzaam ondernemen’. Dit betekent dat er een evenwicht moet zijn tussen de drie P’s, oftewel People Profit Planet. Om Planet een volwaardige plaats in ons bedrijf te geven, heeft DVN een milieuzorgsysteem NEN-EN-ISO14001. Ieder jaar verbetert DVN de milieuprestaties. Dit jaar zijn de milieudoelstellingen onder andere gericht op het verminderen van energieverbruik en het verminderen van het aantal milieu-incidenten.

Belanghebbenden
Niet alleen DVN heeft belang bij een volwaardige plaats van Planet in onze bedrijfsvoering. Er zijn meer in- en externe belanghebbenden bij een goed werkend DVN-milieuzorgsysteem. Voor alle belanghebbenden geldt dat DVN geïnteresseerd is in hun verwachtingen omtrent het milieuzorgsysteem.

Communiceren over DVN-Milieu:
DVN is geïnteresseerd in uw belang bij het milieuzorgsysteem van DVN. Mocht u geïnteresseerd zijn in de DVN-milieubeleid, dan horen we dit graag van u. Voor communicatie over milieu kunt u een email sturen aan info@dvnutrition.com